Blog

Vi vill kunna känna oss trygga i byggnader där vi bor och arbetar.

Av Knauf Insulation den maj 10, 2022

Alla vet att man använder isolering i en byggnad för att det reglerar temperaturen och gör byggnaden mer energieffektiv. Men hur säker är isoleringen i våra hem och på våra arbetsplatser?

Kan isolering öka brandsäkerheten?

Det beror på vilka isoleringsmaterial som används.

För att en brand ska utvecklas behövs tre saker:

  1. en värmekälla,
  2. syre,
  3. bränsle.

I en byggnad utgörs bränslet av olika brännbara material som finns där inne, till exempel möbler, mattor, gardiner och så vidare. Att välja obrännbar isolering minskar andelen brännbara ämnen, samtidigt som de ligger i täten både vad gäller brandtekniska egenskaper och brandmotstånd.

Brandtekniska egenskaper är materialets förmåga att bidra till eldens spridning genom att fungera som bränslekälla. Brandmotstånd är materialets förmåga att stå emot eld under en viss tid för att förhindra spridning och upprätthålla strukturens integritet, vilket gör det möjligt för personer i byggnaden att ta sig ut vid en fullt utvecklad brand.

Vad innebär brandklasser?

Alla isoleringsmaterial klassificeras utifrån sina brandtekniska egenskaper enligt ett Euroklass-system. Klassificeringen anger hur mycket ”bränsle” ett material tillför till en byggnad och hur det bidrar till brandens utvecklingsfaser.

Bilden nedan visar hur de olika klassificeringarna bidrar till en brand, och hur de vanligaste isoleringsmaterialen klassificeras.

För att säkerställa högsta möjliga brandskydd och för att eliminera riskerna så långt det är möjligt är det bäst att välja isolering med klassificering A1 eller A2-s1,d0. Material som uppfyller A1 eller A2-s1,d0 utvecklar ingen eller lite rök och inga lågor när de utsätts för eld.

Hur kan vi hjälpa till?

Som du kan se i tabellen är isolering av glasull eller stenull naturligt obrännbar med den högsta klassificeringen A1 eller A2-s1,d0. Detta kombineras dessutom med mycket goda termiska och ljudisolerande egenskaper samt en inomhusluft av hög kvalitet.

Eftersom glasull och mineralull tillverkas av olika råmaterial skiljer sig isoleringens egenskaper åt till viss del. Du kan använda dem på samma sätt, men det finns vissa användningsområden där det är mest optimalt att använda det ena alternativet.

Våra obrännbara lösningar förhindrar att bränder sprids, bibehåller strukturens integritet och begränsar spridning av brand och rök från ett område till ett annat, vilket skapar säkrare byggnader för användarna.

Om du har frågor som gäller brandsäkerhet är du välkommen att kontakta Teknisk support redan idag.