STRÄVAN EFTER ETT MER SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE

Av Knauf Insulation den september 23, 2021

En nylanserad hållbarhetsstrategi och en pandemi som vände upp och ned på det mesta. Neil Hargreaves är VD för Knauf Insulation i Norra Europa och en av många som snabbt fick hitta nya lösningar på arbetsplatsen – med nya möjligheter och förbättringar som resultat.

Neil Hargreaves

Pandemin har drabbat alla och på olika sätt. Att säkerställa välmåendet bland medarbetarna var första prioritet.

– I mars förra året gick vi in i en reaktionsfas, allt var okänt och verksamheten påverkades enormt. Ändå har vi lyckats hålla igång vår produktion genom hela krisen – och välmåendet var en viktig del i det hela. Ungefär samtidigt lanserades vår nya ”For A Better World Strategy” och tidpunkten var perfekt, eftersom den påminde alla om varför vi gör det vi gör. Vår första prioritet var att skapa
en trygg miljö för alla våra medarbetare, bland annat genom att snabbt utveckla ett tydligt ramverk att använda i det dagliga arbetet. När livet utanför arbetet känns osäkert är det ännu viktigare
med en trygg och meningsfull miljö på arbetsplatsen – och kommunikationen var avgörande. Enligt en medarbetarundersökning nyligen fick vi höga betyg inom både genomförande och stöttning, vilket gör mig väldigt stolt över hur vi har prioriterat och agerat det senaste året.

Social hållbarhet internt och insikten om ett agilt arbetssätt.

– Verkligheten framöver kommer att se väldigt annorlunda ut än före krisen. Det flexibla, nya sättet att arbeta på är här för att stanna. Vissa människor trivs med att arbeta hemifrån, andra älskar den sociala interaktionen och vill vara på kontoret fem dagar i veckan. Vi vill ha engagerade, motiverade och fokuserade medarbetare – och ledarnas roll i att kommunicera, sätta visionen och stötta sina kollegor är otroligt viktig för att lyckas.

Krisens fyra faser.

– Efter den inledande reaktionsfasen var vi tvungna att bygga upp vår motståndskraft. Vi fokuserade på kärnelementen för att säkerställa att grundläggande förutsättningar – som att tjäna pengar – fungerade som det skulle. Under årets andra hälft gick vi in i återhämtningsfasen, där volym och efterfrågan på våra produkter började repa sig. Och när vi gick över till det nya året fokuserade vi på något vi kallar Den nya verkligheten – hur vi ska arbeta i framtiden. Totalt har vi gått igenom fyra faser: reaktion, motståndskraft, återhämtning och Den nya verkligheten.

När livet utanför arbetet känns osäkert är det ännu viktigare med en trygg och meningsfull miljö på arbetsplatsen.
Neil Hargreaves

Förståelse för psykisk ohälsa och ramverk för framtiden.

Ett konkret exempel i synnerhet är att vi har infört första-hjälpen för psykisk ohälsa. På samma sätt som första-hjälpen är tillgänglig vid akuta och fysiska olyckor ska våra medarbetare få stöttning mentalt. Psykisk ohälsa måste tas på allvar och professionell hjälp ser vi som en förutsättning för att verkligen skapa trygghet och välmående bland medarbetarna. Vi introducerade också ett ramverk på hur vi ska arbeta säkert i framtiden gällande virus, socialt avstånd, luftkvalitet och hygien. Vi har inte haft någon smitta i våra fabriker, vilket bevisar dess effektivitet. Utfallet har faktiskt varit så bra att vi har delat ramverket med andra företag.

Knauf tar också ansvar utanför företaget och bidrar till social
hållbarhet i samhället.

– Vi vill inte bara slänga ur oss tomma ord, vi vill vara en positiv kraft i samhället. Vi har satt upp många långsiktiga mål som sträcker sig långt framåt, men också konkreta och kortsiktiga mål till 2025. Först och främst vill vi säkerställa alla människors möjlighet att trivas i en trygg miljö. Den andra punkten är att generera nettonollutsläpp och minimera påverkan av vår produkt och våra anläggningar. Den tredje punkten är att leverera en cirkulär ekonomi och att göra mer av mindre – glasullen som vi säljer i Skandinavien är tillverkad av upp till 80% återvunna flaskor. Den fjärde punkten är att skapa bättre byggnader och att se till att det vi bygger lämpar sig för framtiden. Människan kommer i första hand och det börjar alltid med säkerhet för oss.

Förhoppningsvis har vi börjat se slutet av pandemin. Vilka är
de största utmaningarna framöver och vilken roll har Knauf
Insulation i att återuppbygga samhället?

– 2020 har fått oss att inse vad som är viktigt i livet och jag hoppas att det lever kvar långt efter pandemin. Det har visat oss vilka jobb som är viktigast, och det är inte VD:ns eller de högt uppsatta – det är läkarna och sjuksköterskorna, de som jobbar i mataffären och på fabriken som har hållit igång ekonomin under krisen. Det har fått oss alla att omvärdera våra egna tankar om jämlikhet och social rättvisa.
Pandemin har även fått oss att se klimatkrisen med nya ögon, vilket är bra. Vi tillbringar mer tid i naturen och förhoppningsvis förstår fler hur viktig den är. Knauf vill bidra genom att bygga bättre, och vår produkt har förmågan att göra det. Alla har inte turen att arbeta för ett företag som har en vision som vår – och att veta att vi har en produkt som hjälper till att rädda världen gör det enkelt att gå upp på morgonen.