GÅ MED I LIVING WITH A GREEN HEART

SKULLE DU VILJA INSPIRERA TILL EN MER HÅLLBAR FRAMTID?

Av Knauf Insulation den januari 24, 2022

Knauf Insulation stöttar ett spännande, nytt slovenskt initiativ som ska inspirera till bättre hälsa, nya hållbara sätt att leva och förvandlingen av grå stadsmiljöer till blomstrande grönområden.

Företaget Systems Division i Slovenien har varit en stor katalysator för initiativet, som kallas Living With A Green Heart. Nu är andra företag, privatpersoner och föreningar välkomna att delta i arbetet för att hjälpa människor med att skapa en mer hållbar framtid, i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Saša Bavec, Knauf Insulations Managing Director Systems Division och Group Marketing Director, säger: “Drivkraften bakom Living With A Green Heart är insikten om att det endast är individer som tar ett medvetet beslut om att börja leva ett mer hållbart liv och inspirerar andra till att göra detsamma, kan bidra till att driva samhället mot en mer hållbar utveckling.

Och för individer är det bara möjligt att ta ett sådant beslut om de är välmående och lever ett fullvärdigt liv. Det betyder att företag, organisationer och myndigheter har en plikt att forma en miljö där människor kan utvecklas och trivas.“

Sasa Bavec

Inspiration till hållbarhet på World Expo

Den här och nästa månad ska Living With A Green Heart vara värd för ett antal arrangemang i det slovenska båset på världsutställningen i Dubai – där en Urbanscape-green wall på sex meter och 500 m2  tillverkad av 45 000 växter utgör ett slående exempel på hållbart byggande.

Living With A Green Heart har som mål att hjälpa människor att bli den bästa versionen av sig själv och ägnar sig därför åt den mentala hälsan och välmåendet, och att utveckla ekosystem som bidrar till att människor utvecklas och trivs.

“Avsikten med Living With A Green Heart är att skapa mer välkomnande och ansvarsfulla miljöer för människor i arbetslivet på alla nivåer och på alla sätt, där mångfald uppskattas och insatser görs för att förbättra relationer och sätten vi jobbar, samarbetar och umgås i våra omgivningar“, säger Saša.

Förvandla grå städer till gröna

En annan viktig aspekt med initiativet, är att utveckla hållbara produkter och lösningar som har förmågan att förvandla grå städer till gröna oaser, och att skapa bättre byggnader.

Det fokuset är i linje med Knauf Insulations avdelning Urbanscape Green Solutions, som uthålligt har arbetat för fler gröna väggar och tak i stadskärnor, i syfte att uppmuntra till större biologisk mångfald och till att dekarbonisera byggnader och utforma hållbara platser som är bra för miljön och för samhället.

De som deltar i Living With A Green Heart-initiativet får möjlighet att utbyta best practices i hållbarhet, samarbeta om hållbarhetsprogram och ta del av stöd från ett dynamiskt samarbetsnätverk.

Träd och gata

Hållbarhet är det som definerar Knauf Insulation

Knauf Insulation har alltid satt hållbarhet i centrum för allt de tar sig för, från innovativa lösningar för energieffektivisering, till renovering i stor skala av subventionerade bostäder.

2020 lanserade företaget sin nya hållbarhetsstrategi For A Better World, där det sattes upp ambitiösa mål att uppnå till 2025, som bland annat innefattade att nolla mängden avfall som går till deponi och reducera koldioxidutsläppen från produkter med 15 %.

Klicka här för att få mer information om Living With A Green Heart, eller besök det slovenska båset på världsutställningen i Dubai.

Green building Slovenia