NY STRUKTUR FÖR EN NY KULTUR

Av Knauf Insulation den oktober 11, 2021

Diversity & Inclusion Group (D & I) är skapad för att säkerställa jämlikhet på alla nivåer av Knauf Insulation. Asif Dar och Jane Curran är en del av den grupp som arbetar aktivt för mångfald och inkludering.

Människan har alltid varit vår prioritet, men vi kan bli ännu bättre. Vi vill vara en modern organisation som drivs av moderna ledare, då krävs också en tydlig struktur för att stötta och behandla alla rättvist.

En tydlig strategi för en trygg miljö.

På Knauf vill vi försäkra oss om att var och en behandlas rätt, med tillgång till samma val och möjligheter som sin kollega. Vi vill att människor ska bidra med hela sitt sanna jag i sitt arbete och behandla varandras olikheter som styrkor. Genom en tydlig strategi vill vi göra det till en självklar del av företagskulturen. Eftersom trygghet ökar produktiviteten blir det en ekvation utan förlorare.

Visionen om en vidsynt framtid.

– Vi måste komma ihåg att det här är ett arbete som aldrig tar slut – om tio år är vi fortfarande bara i början, säger Asif Dar - Systems and Services Development Manager på Knauf Insulation.
– Förhoppningen är att det då finns en självklarhet i hur vi bemöter och agerar kring alla de frågor som D & I-gruppen är skapad för. På längre sikt önskar jag en mångsidig, inkluderande verksamhet på alla plan, en könsbalanserad organisation med anställda som återspeglar den lokala demografin. Vi vill vara en organisation som leder med exempel, som får fler företag att förstå vikten av ett aktivt och långsiktigt arbete för jämlikhet. I framtiden är det en naturlig del av vår vardag.

Tänk vilken värdefull arbetsmiljö vi har möjlighet att skapa, som främjar lärande och samhörighet i hela organisationen.
Jane Curran, Commercial Support Manager

Motivation, engagemang och förändring.

– D & I-gruppen har stor betydelse, för alla på arbetsplatsen och för mig personligen, säger Asif. Jag har själv en annorlunda bakgrund och jag ser förändringar i samhället, hur farligt det är att normalisera orättvisor, hur små de än tycks vara. Engagemanget ser till att vi inte fastnar i gamla vanor, att verksamheten håller sig på tårna och rör sig framåt med tiden. De allra flesta kan relatera till några av de frågor som ingår i mångfald- och inkluderingsarbetet, förhoppningsvis är det en katalysator som skapar förändring. Vi vill få alla att se fördelarna i människors skiljaktigheter – inte bara för verksamheten, utan också för oss själva.

Lärande och samhörighet

Jane Curran, Commercial Support Manager på Knauf, säger:
– Jag har verkligen tyckt om att vara en del av den här gruppen! Tack vare att alla i gruppen har varit så öppna med sina erfarenheter har jag lärt mig otroligt mycket. Min förhoppning är att D & I ska finnas med i allt vi gör och bli en del av vår kultur på samma sätt som våra kärnvärden. Tänk vilken värdefull arbetsmiljö vi har möjlighet att skapa, som främjar lärande och samhörighet i hela organisationen.

Diversity and Inclusion representatives

Jane Curran, Commercial Support Manager och Asif Dar, Systems and Services Development Manager, Knauf Insulation