Blog

Ljudlösningar som förbättrar arbetsmiljön

Av Knauf Insulation den april 27, 2022

Alla behöver vi en plats där vi kan arbeta produktivt utan störande buller, oavsett om vi är hemma, på kontoret eller kombinerar båda platserna.

Oönskade ljud är ett stort problem, oavsett om vi arbetar hemma eller på en arbetsplats utanför hemmet. Nya ringsignaler, bullriga dokumentförstörare, kollegor som äter vid skrivbordet, röster och högljudda konferenssamtal – det är en utmaning att arbeta utan god ljudisolering.

Det finns en hel del forskning som betonar vikten av goda ljudmiljöer på arbetsplatsen. Till exempel visade en studie från British Journal of Psychology att om du hör någon prata medan du läser eller skriver kommer din produktivitet att minska med upp till 66 %. I en annan studie fick en grupp studenter utföra matematiska beräkningar, först medan de utsattes för kontorsljud och sedan i en tyst miljö. Studenterna presterade bättre när det var tyst.

Behov av ostördhet

57 % av franska kontorsanställda menade att koncentrationsförmågan stördes av en eller flera ljudkällor. En amerikansk undersökning med 40 000 kontorsanställda visar att det inte finns något bevis för att öppna kontorslandskap ger bättre resultat än avskärmade miljöer. Anställda som arbetar i öppna planlösningar klagade faktiskt mer över ljudstörningar. Och ostördhet är centralt, särskilt vid videosamtal. Anställda vill sitta i fred så att andra inte kan höra samtalet.

De som arbetar hemifrån kanske inte har stimmiga kollegor i sin omgivning men det kan finnas högljudda grannar, bullrig trafik, störande personer i hemmet, värmesystem som knäpper, tv-apparater eller enheter som stör och ibland kanske en skällande hund.

Expertkunskaper hos Knauf Insulation

Maro Puljizević är Acoustics Project Manager vid Knauf Insulation’s Core Research & Development Department. Som expert har han besökt många arbetsplatser för att hjälpa kunder att förbättra det akustiska välbefinnandet. Han har utvecklat ett antal gyllene regler, både för avskärmade utrymmen och för öppna kontorslandskap.

”Avskärma den individuella arbetsplatsen från omgivande utrymmen med vägg- och takelement som har hög ljudabsorberande förmåga. Mineralull i dubbelväggar och i innertak är nödvändigt”, säger han.

”Vad gäller öppna planlösningar för kontor, använd många ljudabsorberande element och utforma smarta kontorslösningar. Exempelvis kan man separera pratsamma marknadsteam från revisorer som behöver arbeta koncentrerat. Att separera olika grupper med hjälp av skåp, anslagstavlor och andra flyttbara bullerbarriärer kommer med all säkerhet att bidra till förbättrad produktivitet.”

Vad kan Knauf Insulation hjälpa till med?

Hemligheten bakom akustisk hälsa och välbefinnande är att fokusera tre bullerkällor – externa, interna och mekaniska – och att hantera varje bullerkälla separat. Detta gäller oavsett var vi arbetar.

På Knauf Insulation erbjuder vi anpassningar som förbättrar akustiken på hela arbetsplatsen, från golv och tak till väggar och innerväggar.

Vi har lösningar för alla slags byggelement i kontors- och hemmiljö, allt från tegelväggar, trägolv, vindsutrymmen till gipsväggar, dubbelväggar, betongväggar och träreglar.

Fiberstrukturen i vår mineralull gör att buller absorberas synnerligen effektivt, och den finns i en rad olika ljudabsorberande densiteter och tjocklekar som kan användas för olika ändamål.

Kombinera mineralullen med gipsskivor från Knauf eller träullpanel från Heraklith, för ett exceptionellt resultat. Komponenterna har utvecklats för att fungera effektivt tillsammans och kan finjusteras för optimalt resultat.

Anpassade ljudlösningar

I kontor och lägenheter där man upplever buller från våningen ovanför kan man uppnå en betydande skillnad genom att installera Knauf gipsskivor och mineralull i taket och genom att justera luftsepareringen.

En kombination av våra gipsskivor och vår mineralull ger en perfekt uppgradering av befintliga väggar. Det gör att man enkelt kan minska ljudstyrkan med 10 decibel vilket innebär att man inte kommer att kunna höra samtal eller ljud från intilliggande rum, och inte heller kommer att kunna urskilja ljud från skärmar och TV-apparater.

Här är ett urval av våra ljudlösningar som kan anpassas för att möta alla slags akustiska önskemål. Förutom utmärkt ljudisolering ger de också exceptionellt brandskydd och värmeisolering.

Stenmineralull Bra för applikationer som kräver större tryckhållfasthet och högre brandmotstånd samt tekniska installationslösningar. Dessa ger dock en tyngre konstruktion jämfört med glas som ger en lätt konstruktion och uppfyller brandkraven i de flesta en- och flerfamiljshus.

Glasmineralull har först och främst hög värmeisoleringsförmåga, men skyddar även mot brand och ljud. Knauf Insulation rullar och plattor kan användas i de flesta konstruktioner.

SUPAFIL lösull passar perfekt för nya byggnader, renovering och monteringsfärdiga elementhus med användningsområden som vindsvåningar, dubbelväggar och träreglar.