Lek inte med elden

Av Knauf Insulation den november 27, 2020

Sten eller glas - vilket är bäst ur brandsynpunkt?

Det har länge funnits en stor okunskap kring brand inom byggnadsindustrin, både hos entreprenör och projektör. För nästan 25 år sedan arbetade jag vid en brandskyddsenhet på Knauf Insulation. Det var tydligt redan då att kunskapsluckorna i byggnadsbranschen var uttalade. Och visst, det är inte alltid helt lätt att skilja på brandklass och brandmotstånd. Tyvärr lever vissa missförstånd kvar.

Grenfell-incidenten har förstås gjort att brandskyddsfrågan kommit högt upp på byggindustrins agenda. Som tillverkare av mineralullsprodukter (sten och glas) är Knauf Insulation skyldiga att på ett opartiskt sätt informera om att glas och sten är lika brandsäkra. De är båda certifierade med den högsta klassningen enligt EN- standarden A1. Det betyder att de är icke-förbränningsbara och på så sätt bidrar till att inte sprida en eventuell brand. De producerar heller inte någon giftig gas eller rök. Även här är de lika säkra.

 

Sten eller glas? Vilket är bäst ur brandsynpunkt?

För lättviktskonstruktioner som mellanväggar, avskiljande väggar, tak, ytterväggar med trä- eller metallkonstruktioner, skiljeväggar och dylikt är glasmineralull utan tvekan det mest logiska och tekniskt fördelaktiga valet. Ibland förekommer dock uppfattningen att sten fungerar bättre i brandsammanhang. I strukturella uppbyggnader av stål, vissa takkonstruktioner, avskärmande av schakter och skyddsrum i en byggnad är en stenprodukt med mycket hög densitet det rätta valet, men isolering med så hög densitet är kostsam och inget som behöver installeras i vanliga lättviktssystem. Glasmineralull med låg densitet är däremot det bästa valet för lättviktskonstruktioner. Den uppnår brandsäkerhetskraven inom det testade systemet, men har även andra fördelar. Eftersom glasull har en bättre kompressionsratio än sten har den logistik- och hanteringsfördelar genom hela distributionskedjan fram till byggarbetsplatsen; färre kollin behöver transporteras för att uppnå samma mängd slutleverans av produkten (m2).

För användning i skiljeväggar i både hem- och kommersiell miljö pekar mycket på att glasull med låg densitet bidrar till bättre akustik än stenull med låg densitet, för de ljudfrekvenser som är typiska för de miljöerna. Mer om det i nästa nyhetsbrev.

 

Skilj på produkt och system

Det viktiga ordet att ha i åtanke här är system. En vanlig fråga är fortfarande ”hur många minuters brandskydd kan en 50 eller 100 mm tjock isolerskiva ge mig?”. Det rätta svaret är ”noll”, eftersom en enskild produkt, det vill säga en komponent som är en del av ett system, inte har en egen brandskyddsförmåga som kan mätas i tid, exempelvis 30 eller 60 minuter. Ingen isolering eller enskild komponent kan alltså erbjuda en viss tid av brandskydd. Det är hela systemet – sammansättningen av komponenter konstruerade i enlighet med tillverkarens föreskrivna metod – som erbjuder det bevisade brandskydd som ofta refereras till som EI 30,60,90 etc. eller EI120, vilket betyder respektive en eller två timmars brandklassning.

 

Brandskydd: Konstruktionssystem som utlovar en viss tid av brandskydd har testats enligt följande kriterier för att visa att de inte ger vika under den deklarerade tidsperioden.

R          Bärförmåga

RE       Bärförmåga och integritet (täthet)

REI      Bärförmåga och integritet och isolering

E          Integritet

EI         Integritet och isolering

 

Tidpunkten för när något av dessa kriterier fallerar är kritisk, eftersom hela systemet då antas ge vika. Med andra ord: alla tre kriterier måste uppfyllas för att systemet ska klassas som EI/REI. Om något enskilt kriterium skulle fallera innan 60 minuter har passerat kan det inte klassas som ett EI/REI-system.

 

Brandresistivitet: Vad som kan fastställas om enskilda produkter, utanför ett system, är deras nivå av icke-antändlighet. Det klarlägger användningsområdena för produkten.

Reaktion på brandklassning är A1 (obrännbart) till F (tidigt överslag/ NPD – No Performance Declared)

Dessa klassificeringar utlovar inte ett brandskydd i minuter, vilket regleringen kräver för en struktur eller komponent.

EN standard NS-EN 13501-1

Euroclass A1 är bästa möjliga rating (= glasmineralull och stenmineralull)

 

Välj smart

Både glas och sten klassas som Euroclass A1, det självklara valet för lättviktskonstruktioner. Varför skulle man välja ett tyngre material när den extra densiteten och vikten inte tillför något till det testade systemets brandklassning? Varför transportera och bära de extra paketen som behövs när man väljer stenmineralull?

Som tillverkare av både glas- och stenprodukter kan Knauf Insulation vara en opartisk och tillförlitlig rådgivare för hela utbudet av isoleringstillägg och tekniska frågor. Vi finns här för att hjälpa dig.

 

Med vänlig hälsning,

Mark Gillott
Market Development Director – KINE