KNAUF INSULATIONS VISION ”FOR A BETTER WORLD” ÄR CENTRALT TEMA I DET NYA HÅLLBARHETSAVSNITTET

Av Knauf Insulation den februari 22, 2022

Kontinuerlig förbättring präglar Knauf Insulations hållbarhetsresa. Ambitiösa milstolpar ger resan en tydlig riktning.

Knauf Insulations hållbarhetsstrategi #ForABetterWorld har en framträdande plats i vårt nya hållbarhetsavsnitt.

Det nya avsnittet beskriver våra kontinuerliga förbättringar för att minska företagets miljöpåverkan, dra nytta av vår kompetens för att skapa bättre byggnader och inspirera till en arbetsmiljö där alla kan utvecklas.

I avsnittet beskrivs hur dessa målsättningar definierar Knauf Insulations fyra centrala hållbarhetsmål – Sätt människorna främst, Nolla koldioxidutsläppet, Cirkulär ekonomi och Bättre byggnader – och där finns även information för de olika anläggningarna med nyheter och insikter från företagets alla delar.

På rätt spår

Företaget har även satt upp kortsiktiga mål inför 2025.

Dessa mål är viktiga, eftersom de erbjuder mätbara milstolpar som visar att vi är på rätt spår med vårt hållbarhetsarbete och att alla ansvarar för våra framsteg.

Några av målen inför 2025 är t.ex. att minska koldioxidinnehållet i våra produkter med 15 % och att inget avfall från produktionen ska gå till deponi. Vi siktar även på att minska antalet olyckor med 55 % fram till 2023.

I hållbarhetsavsnittet beskriver vi även hur #ForABetterWorld bygger vidare på företagets hållbarhetsframsteg.

Hållbar utveckling sedan 2010.

Trots en markant ökning av vår tillverkning under årens lopp har Knauf Insulation minskat sin energiförbrukning och sina utsläpp med 23 %, minskat mängden avfall till deponi med 67 % och minskat antalet incidenter med tidsförlust med 63,6 % sedan 2010.

Knauf Insulations hållbarhetschef Vincent Briard: ”Vi måste ligga i ordentligt för att uppnå våra mål inför 2025, men vi har en solid grund för vårt arbete framåt.”