Isolering med rätt kvalitet - hållbarhet sitter i väggarna

Av Knauf Insulation den april 21, 2021

På vilket sätt kan lösull vara en nyckel till att bygga mer energieffektiva hus? Läs om hur processen kan göras ännu mer hållbar med återvunnen glasull från Knauf Insulation som isoleringsmaterial.  

Att isolera med lösull har stora fördelar och har länge varit standard i takkonstruktioner. Sedan ett par år tillbaks väljer allt fler att även använda det i väggar. Att spruta in materialet går snabbt vilket bidrar till ett smidigare flöde på en byggarbetsplats, och dessutom undviks spill. Framförallt ger det mycket bra förutsättningar för att bygga energieffektiva hus.  

Kenneth Ingemarsson, Teknisk Chef och Marknadschef på Knauf, förklarar att lösullsprodukten Supafil Frame har marknadens bästa lambdavärde, vilket är ett mått på isoleringsförmåga.   

– Vår produkt är väldigt lätt och har samtidigt den högsta prestandan med ett lambdavärde på 33, vilket ingen leverantör slår idag. Det behövs helt enkelt mindre material för samma resultat och logistiskt är det en stor fördel, säger han och lyfter fram att glasullen också är en hållbar produkt för framtiden.  

– Råvaran är till 99 procent glas, det enda som tillsätts är mineralolja och silikon och vi tar hela tiden steg mot att göra livscykeln för produkterna mer cirkulär. Knauf jobbar hårt med hållbarhet, livscykelanalyser och cirkulär ekonomi och utvecklingen går mot att vi kan ta hand om glasullen och återvinna den till ny isolering när husen rivs. 

Materialet kan alltså återvinnas och under tiden det sitter i väggarna gör det hus energieffektiva.

Sjömarkens Isolering använder bland annat glasullsisolering från Knauf Insulation.

– Vår kampanj Transparent Kvalitet handlar om att visa hur vi utför våra installationer och att vi faktiskt sprutar in den mängd lösull som behövs för att konstruktioner ska få tillräcklig isolering, säger Magnus Håkansson, VD på Sjömarkens Isolering.  

Kampanjen syftar till att utbilda kunder så att de också kan köpa produkter och tjänster på rätt sätt.  
– Rätt kvalitet är avgörande, både i hantverket och i isoleringsmaterialet. Genom att fokusera på det säkerställer vi att vi bidrar till hållbart byggande med hus som blir energieffektiva.   

Att isolera med lösull är därmed en nyckel till att bygga hållbart och ett sätt att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål.

– Isolering är oftast den billigaste produkten i ett helt byggprojekt. Och det är väldigt viktigt att välja rätt kvalitet, det är ett måste för att bygga hållbart, säger Magnus Håkansson.