HÅLLBAR ISOLERING EN SJÄLVKLARHET I HÅLLBARA BYGGLÖSNINGAR

Av Knauf Insulation den januari 21, 2022

Efter flera års forskning har det norska företaget EON Element i år lanserat en unik byggnadslösning som är klimatsmart i alla led. EON valde Knauf Insulation som leverantör av isolering till företagets standardprodukt. Valet grundade sig i första hand på miljöhänsyn, men även andra faktorer spelade in.

Den produkt EON Element erbjuder är en patenterad lösning av färdiga byggelement för ytterväggar. Genom att i stort sett eliminera köldbryggor har de lyckats öka isolerförmågan med 20%, jämfört med traditionell byggteknik. Elementen levereras som vägg- och hörnmoduler i standardmått vilket gör handhavandet enkelt och underlättar i byggprocessen. 

- Att bygga med element innebär att helt undvika spill på byggplatsen. Det är en viktig miljöaspekt med vår produkt. Att den sedan bidrar till mycket energisnåla hus är givetvis ännu viktigare och ger långsiktigt positiv effekt för klimatet, säger Leif Westgård, Head of sales and administration hos EON Element. 

Enkelt att nå lågenergistandard 

Byggelementen från EON Element lämpar sig lika bra för enplans- som flerplanshus där de ger ett mycket gott isolerande skal. Detta beror dels på den isolering som finns i elementen, dels på avsaknaden av köldbryggor. I och med detta kan ett hus nå lågenergistandard med relativt liten extra insats i form av ytterligare isolering. 

Tack vare sin konstruktion kan elementen från EON även demonteras och återanvändas när en byggnad inte längre ska användas. På så vis blir elementlösningen miljöriktig såväl under byggnation av en fastighet, som under dess livstid och så småningom i en ny byggnad när den befintliga tjänat ut. 

I grund och botten var det miljöskäl som gjorde att vi valde Knauf som standardlösning för isolering.
Leif Westgård, EON Element

Knauf Insulation självklart standardval tack vare miljöprofil 

Om en kund så önskar kan EON Element specialbygga element isolerade med det material kunden önskar. Men det är företagets standardprodukt som står för omkring 90% av all försäljning. Och till standardprodukten har EON alltså valt isolerprodukter från Knauf Insulation, såväl lösull som skivor. 

- I grund och botten var det miljöskäl som gjorde att vi valde Knauf som standardlösning för isolering. Deras utpräglade miljöprofil stämmer väl överens med vårt eget företag, säger Leif Westgård. 

Han berättar vidare att det är den patenterade ECOSE®-teknologin, med det helt biobaserade bindemedlet, som gör att företaget har ett stort försprång gentemot övriga leverantörer på marknaden. 

Det har också visat sig att de som arbetar med att montera ihop elementen föredrar isoleringen från Knauf Insulation framför andra eftersom den upplevs behagligare att arbeta med. Det som uppskattas är att produkterna knappt dammar eller luktar, att man slipper klåda och att materialet är följsamt vid installation. 

Något som också uppskattas av EON Element är den lokala representation Knauf Insulation har i Norge. 

- Tack vare den lokala närvaron har vi kunnat diskutera olika lösningar och rådgöra med personer som kunnat ge snabb återkoppling och som är väl insatta i våra lokala förhållanden vad gäller lagar, normer och liknande, avslutar Leif Westgård.