Glasullsisolering öppnade dörren till en helt ny marknad

Av Knauf Insulation den december 10, 2020

När Norrbottens Miljöisolering under 2019 fick förfrågan om större uppdrag var de inte sena att ställa om. De gav sig in i glasullens värld och har verkligen inte ångrat sig.

Christian och Robert Hansson har drivit Norrbottens Miljöisolering tillsammans med Erik  Larsson sedan 2018. Miljön har alltid varit ett självklart fokus i verksamheten. Genom åren har det tidigare familjeföretaget jobbat nästan uteslutande med cellulosa-isolering. Glasull framställs av returglas, helt i linje med företagets miljötänk, och öppnade nu nya möjligheter.

Det började med ett sjukhus

Projekten var tidigare många, men oftast av mindre karaktär. Tack vare en förfrågan från NYAB AB om att agera samarbetspartner vid ombyggnad av sjukhuset Sunderbyn i Luleå fick man nu chansen till ett betydligt större sådant. Ett projekt där glasullen var det självklara valet. Norrbottens Miljöisolering tog därigenom klivet in på en helt ny marknad. 4000 nya kvadratmeter med Knauf Insulation Supafil står nu färdigisolerat.

Från cellulosa till glasull

Sunderbyn är vårt första stora projekt där vi installerat glasull. Vi har lång erfarenhet och är marknadsledande när det kommer till sprutisolering med bland annat cellulosa. Med Knauf Insulation i ryggen blev det nu ännu mer självklart att växla upp och ta steget in på en ny marknad. Berättar Christian Larsson.

Och projektet har gett ringar på vattnet. Förfrågan efter förfrågan rullar in. Självklart hänger företaget med i svängarna. Genom att spruta med glasull blir jobbet både snabbt och kostnadseffektivt.

Ja vi växer enligt vår plan, fortsätter Robert och Christian nickar instämmande. Vi räknar med en dubblering av vår omsättning till 2021 tack vare de möjligheter vi ser nu, säger han.

Växer så det knakar

Företaget har idag fem heltidsanställda och räknar med att växa med ett team (2 personer) per år de kommande åren. Allt från husföretag till skolor och förskolor ingår i kommande projekt i närtid. Tack vare en större marknad med utökad repertoar behöver företaget alltså fler team och anställer för fullt. En positiv glimt i en värld där många branscher tvingas till det motsatta.

Vi har en logistiskt bra geografisk placering som gynnar oss. Upptagningsområdet är stort här uppe, och vi jobbar hela vägen från Skellefteå till Kiruna. Det gör oss flexibla och med vår nya bredd kan vi erbjuda våra tjänster till ännu fler, avslutar Christian.

"Med Knauf Insulation i ryggen blev det nu ännu mer självklart att växla upp och ta steget in på en ny marknad."

Lösull