EN HÅLLBAR OCH UNIK KVALITETSSTÄMPEL

Av Knauf Insulation den oktober 04, 2021

Vårt mål är att säkerställa byggnader som är bra för miljön, med hälsa och välbefinnande i centrum. Declare Label visar kunderna att de gör ett bra och miljösäkert val genom att välja Knauf Insulation – den enda leverantör av mineralullsisolering i Europa som lyckats få kvalitetsstämpeln på lösull.

The Red List är en lista över ämnen som har utsetts som hälsofarliga av internationella hälsoorganisationer. Declare Label är ett bevis på hög nivå av transparens som gör det möjligt för oss tillverkare att visa att våra produkter inte innehåller några otillåtna, kemiska ämnen.

Grönare byggnader

Vår lösull, Supafil, är den första blåsbara lösullsisoleringen som är certifierad i Europa av Declare Label. Produkten i sin helhet består av Red List Free Materials, 80 % är skapad av återvunnet glas och resterande material består av rena naturresurser – mindre än 1% utgörs av mjukgörare. Certifieringen är också en nyckelfaktor för att uppnå poäng i Green Building Rating systemet som fokuserar på hållbara och hälsosamma material i byggandet. Värt att veta är att även våra skivor och rullar fick samma certifiering i Europa, under 2021.

Miljömedvetna kunder.

Eftersom världen blivit alltmer miljömedveten är detta en viktig milstolpe i vårt arbete. Kunden vill informeras om vad byggmaterialet faktiskt innehåller och hur detta påverkar miljön, även i slutet av materialets livscykel – samt hur materialet kan påverka deras egen hälsa. Declarestämpeln är ett enkelt sätt att granska produktingredienserna och en trovärdig källa för kunden att luta sig emot.

Declare Red List Free Logo

För att uppnå kraven för Declare Labels nivå "Red list free" krävs transparens kring innehållet i produkterna och deras miljöpåverkan genom hela livscykeln.