Acoustic tar bort oönskade ljud

Av Knauf Insulation den december 03, 2020

Det ställs allt högre krav på byggnaders ljudisolerande egenskaper. På den skandinaviska marknaden lanserar därför Knauf Insulation ljudabsorberande skivor och rullar.

– Knauf Acoustic skivor och rullar är lätta att installera och utformade för att fungera optimalt för standardinstallation av både stål- och träreglar i innerväggar, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef på Knauf Insulation Skandinavien.

Enligt World Health Organisation, WHO, störs hälften av befolkningen i Europa av oönskat ljud i sina bostäder. Det kan vara buller utifrån, från grannar eller från byggnaden själv, till exempel ljud från vatten och avlopp.

– Och var femte invånare i Europa störs regelbundet i sin sömn av oönskat ljud, säger Maro Puljizević, projektledare på Knauf Insulations centrala forsknings- och utvecklingsavdelning i slovenska Škofja Loka och expert på akustik.

Buller och oönskat ljud, i såväl hemmet som på arbetsplatsen, har blivit allt mer uppmärksammat på senare tid, enligt honom.

– I många år har fokus varit på isolering för att spara energi och pengar. På senare år har brandskyddsegenskaper kommit i blickpunkten. Nu ser vi ett växande intresse för isoleringens akustiska egenskaper. Varför? Marknaden – i slutänden de som bor och jobbar i byggnaderna – kräver det.

”Secret of acustic”

Knauf Insulations ljudabsorberande skivor och rullar, Acoustic, är designade för standardinstallation av stål- och träreglar och är därför tidsbesparande vid installation.

– Vid dimensionering av ljud är det viktigt att följa myndighetskrav, som Boverkets byggregler och AMA Hus i Sveriges fall, säger Kenneth Ingmarsson.

Acoustic är tillverkade av glasfiberull med ECOSE® Technology som bindemedel. Men resten är, som Maro Puljizević säger, ”secret of acoustic”.

– Goda akustiska egenskaper har så många parametrar: densitet, fiberns struktur, hur fibrerna vävs samman, mängden bindemedel och mycket annat. Dessutom ska produkten vara lättarbetad och fungera optimalt med övriga delar i konstruktionen.

Support hela vägen

Även Kenneth Ingemarsson märker ett ökat intresse för akustik vid nybyggnation vid sidan om redan höga krav på värmeisolering, brandskydd och miljötänkande.

– Därför erbjuder vi teknisk support hela vägen från design av byggnaden till slutlig installation av våra produkter. På så sätt garanteras full funktionalitet, även när det gäller akustik.

Värdet av teknisk support trycker även Maro Puljizević på.

– Små misstag vid installationen kan få stora negativa effekter på funktionen, därför bidrar vi gärna med våra expertkunskaper.