Lösullsentreprenör

LÖSULL

Supafil Frame och Loft ger mervärde

Supafil är ett skräddarsytt system som resulterar i mycket god värmeisolering och utmärkt ljudisolering. Installering av Supafil Loft och Frame är snabb, ren och kostnadseffektiv. Supafil Loft och Frame innehåller varesig tillsatta färgämnen eller bindemedel och har mottagit högsta möjliga Eurofins Gold certifikat for inomhusluftkvalitet.

Kontaktuppgifter till vår tekniska support
Se vårt produktutbud
Olika applikationer
Länk till BREEM,Lead, Svanen mm
Certifieringssystem

Söker du efter ett specifikt referensobjekt?

Behörig Lösull
Behörig Lösull

Systemet ”Behörig Lösull” är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull.