Lambda 35 – ny standard för bättre ekonomi och miljö

Av Gäst den juni 23, 2016

Nu ökar Knauf Insulation kvaliteten på sin standardprodukt EcoBatt – men priset blir det samma.
Genom att sänka lambdavärdet till 35 ökar energieffektiviteten: det spar pengar för kunden, är bättre för miljön och gör produkten mer attraktiv hos återförsäljarna.

– Det här är ännu ett litet steg – men ett viktigt steg – mot bättre energihushållning i bostäder och andra byggnader, säger Peter Isacsson, Nordenchef för Knauf Insulation.

Under augusti lanseras nya EcoBatt med det lägre lambdavärdet 35 – isoleringen blir ännu mer effektiv, men priset är oförändrat.
– Det är ytterligare ett steg i rätt riktning och ligger helt i linje med hårdare kravspecifikationer i byggbranschen och en större medvetenhet när det gäller miljö och byggnaders ekonomi över en hel livscykel, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef på Knauf Insulation Norden.

Snabb utveckling

Enligt Kenneth Ingemarsson fortsätter arbetet med att utveckla glasullens kvalitet och prestanda.
– För inte så många år sedan hade vi lambdavärden på drygt 40 som standard. Nu är vi på 35 och utvecklingen går bara åt ett håll när det gäller glasull.
Knauf Insulation tillverkar och utvecklar både sten- och glasull. När det gäller den senare, glas­ull för byggisolering, ökar kraven från både branschen och samhället i stort.
– För Knauf Insulations del handlar det om att öka isoleringsförmågan, med lägre lambda, och samtidigt utnyttja glasullens stora fördelar såsom låg vikt som möjliggör  hög komprimering som håller transportkostnaderna nere och gör den lätt att jobba med. Nya EcoBatt 35 möter de kraven bra, säger Peter Isacsson.

Fördelar med nya EcoBatt35

  • Cirka fem procent förbättrad isoleringseffekt jämfört med lambda 37 vid samma tjocklek.
  • Morgondagens isolering: allt fler kräver energismarta lösningar, lägre energiförbrukning och i förlängningen mindre miljöpåverkan.
  • Många m2 per paket – hög komprimering.
  • Många m2 per paket och pall ger effektivare hantering på lager och på byggarbetsplatsen samt kostnadseffektiva transporter.
  • Högsta brandklass – A1.
  • Tål fukt.
  • Ingen tillsatt formaldehyd i bindemedlet – ECOSE technology.