Nyheter

Energismart produktion och bättre produkter
Av Thomas Pompe den maj 24, 2018

I slutet av 2017 publicerades Knauf Insulations årliga Insulation Matters som sammanfattar företagets hållbarhetsarbete.

 

I slutet av 2017 publicerades Knauf Insulations årliga Insulation Matters som sammanfattar företagets hållbarhetsarbete.

Publikationen innehåller en rad positiva nyheter. Sedan 2010 har Knauf Insulation minskat energianvändningen med drygt 20 procent och sänkt koldioxidutsläppen med 25 procent.  Därmed har två av företagets hållbarhetsmål för 2020 infriats redan nu. Men arbetet fortsätter i oförminskad styrka, bland annat genom investeringen i en ny toppmodern produktionsanläggning i Luxemburg för 100 miljoner euro som ytterligare minskar företagets globala fotavtryck.
Samtidigt utvecklar Knauf Insulation nya effektiva isoleringslösningar, bland annat Supafil Max för modulbyggen av hus och utvecklingen av Urbanscape Green Roof System.