Nyheter

Certifiering för transport av lösull i prefabricerade element
Av Nicole Dendulk den april 30, 2019
Certifiering för transport av lösull i prefabricerade element

Önskemålet från hustillverkare runt om i Norden har varit tydligt: vi vill kunna blåsa lösull i prefabricerade element och vara säkra på att det inte blir några sättningar under transporten – är det ens möjligt? Svaret är nu ja!

Men vi börjar från början. Ett spännande produktutvecklingsprojekt hos Knauf Insulation är Supafil Max. Det handlar om en industrialiserad prefabricerad rigg som blåser stora ytor med lösull och färdigställer det prefabricerade elementet. Du hör – en perfekt lösning för alla hustillverkare som bygger hus i fabrik.

Tuffa tester hos RISE

Intresset från hustillverkarna har varit stort, men de har av förståeliga skäl efterfrågat någon form av garanti på att det inte blir sättningar i lösullen under transport.

– Knauf Insulation har jobbat i flera år med att hitta en lösning, och för att nu få en tredjepartskontroll av detta kontaktade vi RISE, förklarar Kenneth Ingmarsson, Teknisk Chef för Knauf Insulation i Norden.

På RISE (Research Institutes of Sweden) fick produkten genomgå oberoende, internationella skaktester och autentiska transporter i olika sorters lastbilar på olika typer av vägar. Och det gick bra!

– Efter en vecka med stenhårda tester landade vi i exakt rätt densitet. Det innebär att vi nu har ett certifikat för transport, dessutom med god säkerhetsmarginal, berättar en mycket nöjd Kenneth Ingmarsson.

Så här gjordes testet

Testet gick till så att lösull blåstes manuellt i regelmässigt byggda element, såväl mindre element som fullstora väggelement i olika utföranden. Skaktestet som gjordes innebär att elementet sätts fast på en rigg som skakar rejält under en timmes tid.

– Det är en gigantisk skakning i ett brett frekvensomfång, vad som helst skulle skaka sönder under testet, intygar Kenneth och fortsätter:

– Vi blåste, skakade, tömde, blåste nytt, skakade och tömde tills vi hittade rätt densitetnivå. Då testade vi även att transportera elementen på trailer på olika vägar. Vi mätte igen – och det visade sig att det inte hade blivit någon sättning under transporten heller.

Nästa steg – SINTEF-CERTIFIKAT

Det här innebär att Knauf Insulation har öppnat marknaden för att blåsa lösull på fabrik – och som första leverantör har ett tredjepartskontrollerat sättningstest. Nu påbörjas även processen med att konvertera till SINTEF-certifikat, ett naturligt steg i och med att det redan nu finns ett mycket stort intresse från norska hustillverkare.