Tveksamhet byttes mot övertygelse

By Gäst
juni 04, 2015

Kommunens representanter var en smula skeptiska till metoden med lösull. De övertygades dock om fördelarna med Supafil Frame från Knauf Insulation – och i dag är de själva övertygade.
 

– Vi ser framförallt en fördel med granulatets förmåga att packa sig mellan reglarna och den breda stolpkonstruktion man använde under bygget. Vid användandet av traditionella isoleringsplattor är det alltid en risk att det skapas köldbryggor genom konstruktionen, säger projektledare Michael Krabsmark Kamp och energirådgivare Per Kristensen.

Daghemmet Kruttunnan (børnehuset Krudttønden) i Vemb var slitet och egentligen inte avsett för barnverksamhet. Att bygga om skulle bli dyrt och till slut kom kommunen och föräldrakooperativet överens om att bygga helt nytt. 
I mitten av september förra året började bygget under ledning av Kenneth Skov, arbetsledare hos entreprenören Tømrer- & Snedkermester Torben Frandsen.
– Eftersom vi byggde ett dagis var det viktigt med miljö– och hälsoaspekten. Vi valde Knauf Supafil Frame som isolering i väggarna av flera anledningar. Supafil Frame är väldigt lättjobbat, det kliar inte och innehåller inga hälsovådliga bindemedel eller gifter som kan läcka ut i luften på sikt, säger Kenneth Skov och fortsätter:
– Snabbheten är också viktig. På just det här bygget kunde två man sätta upp duken på en dag och sen använde vi cirka en och en halv dag för själva inblåsningen av isoleringen. En man matar maskinen med material och en annan blåser in materialet genom duken. Hade man använt konventionella isoleringsplattor skulle samma arbete ta två man cirka en vecka att sätta upp.

Bättre resultat

Enligt Kenneth Skov blir jobbet dessutom bättre utfört.
– Det blir noggrannare och bättre, speciellt i svåra utrymmen där Supafil Frame självt packar sig runt detaljer. Till exempel vid rör där man normalt skulle behöva skära ut isoleringsplattorna för hand, det ger sämre passform och följaktligen sämre isoleringsverkan.
Faktum är dock att kommunens tjänstemän – dåvarande projektledare Michael Krabsmark Kamp och energirådgivare Per Kristensen – var osäkra på om lösullens fördelar i teorin kunde matchas av rätt hantering i praktiken.
– Våra tvivel bestod i om processen verkligen kunde hanteras tillfredställande i praktiken på en byggarbetsplats.
– Vi är nöjda med resultatet och kommer nu att hålla ett öga på energiförbrukningen i huset för att vara säkra på att det håller vad det lovar. Men vi tror helt klart att produkten har sina fördelar vid lätta byggen där man använder en bred stolpkonstruktion som skall fyllas med isolering.

Certifierade

Enligt Torben Frandsen är det produkten Supafil Frame i kombination med rätt hantering som är nyckeln till framgång.
– Det finns många olika producenter på marknaden, men vi ville specialisera oss på en produkt och har gått utbildning för att bli certifierade som Knauf Insulation Partner. På det viset är kunden garanterad att jobbet blir utfört fackmannamässigt och i överensstämmelse med Knauf Insulations anvisningar, säger Mäster Torben Frandsen.
I slutet av mars tog barn och personal över i det nybyggda huset och Helle Schrøder, pedagog och ledare på daghemmet Kruttunnan, är mycket nöjd.
– För oss var det viktigt att man byggde med hänsyn till barnen och så blev det också.