Supafil Frame – naturligt val i världens största skola i timmer

By Gäst
augusti 13, 2015

Den nya skolan i finska Pudasjärvi väcker uppmärksamhet redan innan den är klar. Det blir inte bara världens största skolbyggnad byggd i timmer. Hela bygget har dessutom en tydlig miljöprofil i allt från materialval till den fysiska arbetsmiljön.

Valet av isolering – Supafil Frame från Knauf Insulation – byggde på en kombination av goda isoleringsegenskaper samt att det är miljöcertifierat enligt Breeam. Det valda isoleringsmaterialet stöder projektets helhetsekonomi och optimeringen av livscykelkostnaderna.

Skolbygget i Pudasjärvi är till sin storlek inte särskilt ovanligt. Ytan är cirka 9800 kvadratmeter och ska, när det är klart våren 2016, rymma cirka 800 elever. 
Det unika med bygget är att byggnaden uppförs i timmer.
Bakgrunden är problemet med dålig inomhusluft i skolorna som har varit livligt diskuterat i Finland på senare tid. I Pudasjärvi föll därför valet på timmer och även när det gäller andra material gjordes en grundlig prövning, bland annat livscykelanalyser. 
Kort sagt, redan på planeringsstadiet valdes material och metoder med sikte att få den bästa möjliga miljön för lärande och undervisning. Och runt om i Finland följer man med stort intresse hur skolbygget i Pudasjärvi slår ut.

Isoleringen granskades

Av naturliga skäl var även valet av isolering satt under lupp. Goda isolerings- egenskaper var inte tillräckligt. Här krävdes dessutom att isoleringen var 
certifierad enligt Breeam (se faktaruta) och huvudentreprenören Lemminkäinen hade önskemål vad gäller metod och utförande.
Valet föll på Supafil Frame från Knauf Insulation och enligt Kimmo Similä, 
arbetsledare på Lemminkäinen, var det ett självklart val.
– Lösull är det enda rätta sättet att isolera ett sådant här byggprojekt och vi har dessutom enbart goda erfarenheter av Supafil Frame och lösullsentreprenören Oulun Taloeristys Oy, säger Kimmo Similä och fortsätter:
– Om man ser till isolering i stort, så ser jag inget annat förnuftigt alternativ än 
lösull från Knauf Insulation.

Många fördelar

Fördelarna är många, enligt Kimmo. Det skulle i stort sett vara omöjligt att hämta all isoleringsull som behövs till byggarbetsplatsen i form av balar. Det skulle dessutom kräva arbetskraft som behövs för andra uppgifter på bygget.
– För mig är det en stor lättnad att en utomstående och kunnig entreprenör har hand om isoleringen. De jobbar enligt utsatt tidtabell, vilket gör att vi kan helt koncentrera oss på övrigt byggarbete – och det finns det en hel del av, skrattar Kimmo.
Han pekar också på att logistiken på arbetsplatsen blir betydligt smidigare då allt isoleringsmaterial handhas av entreprenören. De ser också till att isoleringen hanteras och lagras på rätt sätt.
– Det blir inte heller spill av isoleringsmaterialet, så vi betalar bara för det som installeras. Allt detta tillsammans ger en stor fördel jämfört med andra isoleringsmetoder.

Fakta Breeam
 

Breeam, Building Research Establish- ment Environmental Assessment Method, är ett system för att snabbt, enkelt och tydligt ge svar på hur en- skilda produkter och hela byggnader påverkar miljön. 
Det ger alla aktörer – från beställare och arkitekter till användare – ett verktyg att styra byggprocessen i en miljövänlig och långsiktigt hållbar riktning och även få den färdiga byggnaden miljöklassad.  
I dag är Breeam det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Och globalt har 200 000 byggnader certifierats enligt systemet och en miljon byggnader är registrerade för att bli certifierade.
I Breeam-systemet görs en bedömning av miljöprestandan utifrån nio kriterier: energi, vatten, transporter, material, avfall, ledning/styrning, hälsa och välbefinnande, förorening samt markanvändning och ekologi.