Nyheter

Strängare krav på byggprodukter
Av Thomas Pompe den juni 01, 2018

Det slog Vincent Briard, Sustainability & Product Regulatory Affairs Director på Knauf Insulation, fast i slutet av januari vid en internationell konferens om flyktiga organiska föreningar (VOC) i regi av certifieringsorganisationen Eurofins i Tyskland.
 – Luftkvalitet och byggkomfort blir allt viktigare och vår marknad ser strängare VOC-regelverkskrav i flera länder, sa han och pekade på att Knauf Insulation sedan länge anammat trenden.
 Redan 2009 fick Knauf Insulation, som första tillverkare av isolering, sin mineralull med bindemedlet ECOSE Technology certifierad enligt Indoor Air Comfort Gold av just Eurofins.
 

Strängare krav på byggprodukter