Smarta membran mot fuktskador

Av Gäst den mars 20, 2015

Isolering av hög kvalitet är en bra början, men funktionen utanför och innanför isoleringen är minst lika viktig för att få en komplett konstruktion.

Inom kort börjar Knauf Insulation saluföra ett urval tillbehör bestående av diffusionsöppet membran, vindskydd, underlagsduk för tak samt tejper till både de externa och interna applikationerna.

– Det är ett viktigt komplement till vår produktkatalog och gör det enklare för våra kunder, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef på Knauf Insulation.
Med början den 1 mars säljer vi ett urval anpassade för den nordiska marknaden, bland annat ”smarta membran” som anpassar sin diffusionsöppenhet efter den rådande temperaturen och luftfuktigheten.