Neil Hargreaves: ” ECOSE® är en stor framgångsfaktor”

Av Knauf Insulation den april 23, 2020

Utökade samarbeten med de ledande distributionsgrupperna i Norden, den nya mineralullsfabriken i Frankrike och betydelsen av att verkligen lyssna till vad kunderna tycker.

Möt Neil Hargreaves, ny vd för Knauf Insulation Norra Europa sedan början av 2019, som också lyfter fram en av Knauf Insulations absoluta trumfkort.

– Vårt egna bindemedel ECOSE® Technology är nu tio år, men är fortfarande en av våra stora framgångsfaktorer. Det sporrar till fortsatt produktutveckling.

Neil Hargreaves, som efterträdde den tidigare chefen för norra Europa John Sinfield, har grundlig kunskap om Knauf Insulation och byggbranschen. Han kom till företaget redan 2006 som Head of Commercial Finance och avancerade fem år senare till Finance Director.

I sin nya roll är uppdraget att ytterligare stärka Knauf Insulations ledande roll i Europa som mineralullsproducent.

– ECOSE® Technology är en styrka som vi ska bygga vidare på. Det är en bra symbol för vår strävan att alltid ha kunden i centrum – från hantverkaren som utför jobbet till byggherren som önskar långsiktig lönsamhet – och samtidigt värna om miljö och klimat.

Förhoppningar på Skandinavien

När det gäller Knauf Insulations närvaro i Skandinavien har Neil Hargreaves stora förhoppningar. En redan betydande marknadsandel har potential att växa ytterligare.

– Vi jobbar målmedvetet och långsiktigt på de nordiska marknaderna. Det innebär att vi har fokus på utökade samarbeten med de större och ledande distributionsgrupperna i Sverige, Norge och Danmark.

Samtidigt växer efterfrågan på lösull snabbt, vilket välkomnas av Neil Hargreaves.

– Absolut! Knauf Insulation har en marknadsledande produkt för detta ändamål, Supafil, och lösull stämmer väl överens med hållbarhetstrappan där minskat avfall och deponi står i fokus. Tidsbesparingen är också är viktig fördel.

Vägen till framgång kräver dock en kombination av en stark produktportfölj och ödmjukhet. Neil Hargreaves pekar bland annat på projektet Customer Centricity (Kundfokus), som Knauf Insulation drog igång för ett par år sedan.

Lyssna och handla

Men att lyssna till kunderna är bara början, det viktiga är handling och uppföljning, betonar han.

– Ett bra exempel är när våra kunder på Själland i Danmark önskade en ökad service gällande leveranser och dess flexibilitet. Resultatet blev att vi öppnade ett nytt lager, utöver vårt befintliga, i Hedehusene strax utanför Köpenhamn.

Knauf Insulation Europa är väl rustade att möta framtidens krav på alla områden, från energieffektiv tillverkning till innovation, logistik och kvalitet för slutkund.

– I oktober invigdes vår nya fabrik i franska Illange med kapacitet att tillverka 110 000 ton högkvalitativa stenullsprodukter om året för fasad och platta taklösningar. Detta öppnar upp möjligheter för att så småningom också ta sig an dessa områden på den nordiska marknaden.