Nyheter

Hög tid att välja evig återbetalning
Av Nicole Dendulk den september 11, 2019

Hög tid att välja evig återbetalning

Att välja god värmeisolering är en självklarhet. Och det säger jag inte bara för att jag har den roll jag har. Resonemanget hörs alltmer i alla typer av sammanhang, i byggbodarna såväl som på högsta politiska nivå. För samtidigt som rätt isolering ger huset goda funktionella egenskaper och höjer det ekonomiska värdet, förbättrar den både säkerheten och komforten för dem som lever och verkar i byggnaden. Inte minst är det en investering som betalar tillbaka, år efter år efter år. Den kräver varken service eller underhåll, utan levererar tryggt och stabilt sin energibesparing under husets hela livslängd – till skillnad från olika tekniska installationer som behöver återkommande underhåll och har begränsad livslängd.

Det går för långsamt

Men det handlar förstås om mer. Hela jordklotet är i akut behov av att vi allihop tänker till och bidrar till att minimera belastningen på miljön. Riksdagen har fattat beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Vi ska även halvera energianvändningen till 2030 (jämfört med 2005). Bra! Men det går för långsamt. Alldeles för långsamt. Vi måste öka takten – och där är god isolering ett av de riktigt smarta verktygen.

Minimera värmebehovet

Den så kallade Kyoto-pyramiden visar på den optimala ordningsföljden för nå ett energieffektivt byggande. I pyramidens bas hittar vi grunden till god energieffektivitet – att minimera värmebehovet. Och hur gör man då det? Genom att begränsa energiförlusterna genom ytterväggar, golv och tak. Såklart.

Att se den lilla merkostnad som god isolering initialt kan innebära som ett hinder är både kortsiktigt och ärligt talat dumt. Det står jag och många med mig stenhårt upp för, och den diskussionen tar jag gärna med vem som helst.

 

Peter Isacsson

General Manager,

Knauf Insulataion Scandinavia