En mer personlig kundtjänst

By Gäst
juni 25, 2015

Nu ska Knauf Insulations kundtjänst ge ännu bättre service till kunderna.Lösningen är lika enkel som effektiv: varje nordiskt land får en egen kundansvarig.
– Med mer kunskaper om varje lands regler och förhållanden, kan vi förstå kunden bättre och ge bättre support, säger Ronni Bjørneler, ansvarig för kundtjänst.

Kundtjänst är en mycket viktig funktion där medarbetarna har ett stort ansvar. 
I praktiken ska de svara på alla frågor som inte är direkt säljrelaterade.

Det kan handla om prisfrågor, leveranser, reklamationer, produktinformation och brandklassning för att ta några exempel.
Och fort ska det gå. För kunden är snabb och korrekt information ofta helt avgörande.
För att ytterligare förbättra servicen har kunden en utsedd kontaktperson i kundtjänst som ansvarar för just det landet.
Kunderna i Sverige tar Josefin Wenzel hand om, de danska kunderna vänder sig till Ronni Bjørneler och Anneli Crafoord tar hand om de norska och finska kunderna.

Bättre kunskap

– Även om de nordiska marknaderna liknar varandra i mycket, så är det ändå en hel del som skiljer när det gäller regler och standarder. På det här viset kan vi i kundtjänst öka vår kunskap om kundens marknad och ge bättre service.
– Sedan är det givetvis också en fördel att ha en enda kontaktperson, det ger oss möjlighet att komma närmare kunden och lära känna varandra bättre, säger Ronni Bjørneler.
En fungerande kundtjänst kräver ständig utveckling och utbildning. På Knauf Insulation är målsättningen att hålla minst två produktutbildningsdagar om året för att kunna ge bästa möjliga service. Med landsansvariga i kundtjänst finns även tanken att de ska kunna delta i arbetet i respektive lands säljorganisation.
Men mer specialisering får inte betyda mindre 
flexibilitet. Kundtjänst ska samtidigt behålla sin all- round-kunskap, så att medarbetarna kan täcka upp för varandra vid exempelvis sjukfrånvaro och ledighet.
Målet är högt satt: alla order ska vara inlagda i systemet samma dag de kommer in och samtliga frågor ska vara besvarade inom 24 timmar.
– Vi är redan i dag ytterst nära 100 procent där, men vi ska verkligen ge allt för att nå ända fram, säger Ronni Bjørneler.