ECOSE® Technology tio år

Av Knauf Insulation den april 16, 2020

Fem frågor då…

För tio år sedan lanserade Knauf Insulation en ny och revolutionerande teknik, ECOSE® Technology. Ett bindemedel tillverkat av naturligt odlade material, utan någon tillsatt formaldehyd.

Naturligtvis ställdes det en hel rad frågor, från snickarna som arbetade med isolering till byggherrar och beslutande myndigheter.

Så här lät det då. Se det som en liten historielektion eller en påminnelse om hur snabbt en ny banbrytande teknik kan bli en naturlig del av vår vardag.

Hur fungerar ECOSE® Technology?

Genom att omvandla naturligt organiskt material till en inert polymer i en process, skapas ett exceptionellt starkt bindemedel som binder partiklar, t.ex. mineralullsfibrer i isolering, samman.

Varför kommer produkter tillverkade med ECOSE® Technology att vara mer miljömässigt hållbart än jämförbara tillgängliga produkter?

Produkter tillverkade med ECOSE® Technology är miljömässigt mer hållbara eftersom de har den extra fördelen av att innehålla en naturlig harts, som är upp till 70 % mindre energiintensiv än andra traditionella bindemedel. ECOSE® Technology ersätter traditionella kemikalier och erbjuder därmed mer avancerade och miljömässigt hållbara produkter. Eftersom ingen formaldehyd eller fenol tillsätts i ECOSE® Technology, hjälper det också till att minska vårt koldioxidavtryck ännu mer.

Hur skiljer sig mineralull med ECOSE® Technology på ett synligt sätt från traditionell mineralull?

Produkterna skiljer sig genom färgen och naturligtvis förpackningen. Genom den nya teknologin får mineralullen en karaktäristisk naturligt brun färg som vi inte har valt, den uppstod naturligt! ECOSE® Technology varumärke och logogram är klart synliga på alla förpackningar där den nya teknologin används och är en försäkran att det absolut inte finns någon formaldehyd, akryl, fenol, något färgämne eller artificiella färgämnen tillsatt i den valda Knauf Insulation-produkten.

Varför valdes ECOSE® Technology om nuvarande produkter anses vara miljömässigt hållbara?

Miljömässig hållbarhet handlar om kontinuerliga förbättringar och att skjuta på de tekniska gränserna. Vi anser att det alltid finns möjlighet att göra förbättringar. Den här utvecklingen drevs av vårt intensiva forsknings- och utvecklingsprogram för att möta vår önskan att ge kunderna innovativa produkter som uppfyller marknadens växande behov av mer miljömässigt hållbara byggnadsmaterial, och vår företagsgemensamma satsning på större miljömässig hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Inte minst för att reducera energiförbrukningen som bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Varför används inte ECOSE® Technology på Knauf Insulations hela sortiment av

mineralullsprodukter?

Det kommer den att göra!! Teknologin har framgångsrikt använts till glas- och stenull och kommer gradvis att införas på hela vårt sortiment i linje med våra kunders önskemål.

...och fem frågor nu

Tio år har gått sedan bindemedlet ECOSE® Technology lanserades. I takt med att intresset för klimat- och miljöfrågor ökat, har även intresset för Knauf Insulations miljövänliga isolering ökat.

Men hur ser det ut i dagsläget och hur ser framtiden ut? Vi ställde några aktuella frågor till Kenneth Ingemarsson, teknisk chef och marknadschef på Knauf Insulation Skandinavien.

Hur har ECOSE® Technology utvecklats i KI:s sortiment?

– Mycket bra eftersom både vi som företag och våra kunder uppskattar ECOSE® Technology. I dag har vi i princip konverterat alla våra härdade produkter, skivor och rullar, till ECOSE® Technology. På den svenska marknaden har samtliga härdade produkter ECOSE® Technology.

Hur har ECOSE® Technology tagits emot av branschen och i miljödebatten?

– Vid miljöcertifiering av fastigheter är givetvis låglambda-isolering en viktig parameter, men utöver det ger vår ECOSE® Technology många fördelar vid miljöcertifiering. Exempelvis betonar miljöcertifierigssystemet LEEDv4 vikten av att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar i luften. Där kan ECOSE® Technology bidra med högsta poäng eftersom den inte innehåller tillsatt formaldehyd. Faktum är att ECOSE® Technology certifierats till högsta standard av Eurofins, Indoor Air Comfort Gold, samt fått A+-märkning i Frankrike.

Knauf Insulation erbjuder isolering med allt lägre lambdavärde. I dag har isoleringen lambda 35 eller 33, mot tidigare 37. Hur viktigt är ett lågt lambdavärde?

– Mycket viktigt, särskilt i det långa loppet! En byggnad har en lång livslängd. Förbättras energieffektiviteten med 5-11 procent, så blir det stora energibesparingar över tid. Med tanke på de ökade kraven på byggbranschen, där lägre energiförbrukning har högsta prioritet, är isolering med lågt lambdavärde den självklara vägen att gå. ECOSE® Technology tillsammans med lågt lambdavärde är en oslagbar kombination.

Hur ser efterfrågan ut nu och i framtiden?

– Miljökraven ökar, både hos byggentreprenörerna och hos beställarna. Dessutom är klimatfrågan en av de största frågorna globalt, om inte den allra största. Med det som utgångspunkt kan man inte komma till en annan slutsats än att efterfrågan ökar på isolering som ligger i framkant vad gäller lambdavärde och uppfyller övriga miljö- och hållbarhetskrav.

Vad kan bli nästa utvecklingssteg för Knauf Insulation? Vad ligger forskningsfokus på nu?

– I vår europeiska organisation pågår det ett ständigt förbättringsarbete. Som exempel kan jag nämna att det finns över 20 registrerade patent kopplade till just ECOSE® Technology. I anslutning till huvudkontoret i tyska Iphofen har vi ett stort eget laboratorium som är ackrediterat för lika tester. Dessutom har samtliga fabriker sina laboratorier.