Breeam lotsar byggarna i miljövänlig riktning

Av Gäst den april 02, 2015

Knauf Insulation har certifierat sina produkter enligt Breeam, världens ledande system för att bedöma omfattningen av miljöpåverkan relaterade till byggnader.

– Det är ett naturligt steg för oss. Vi ligger i framkant när det gäller miljöfrågor tack vare vårt egenutvecklade bindemedel ECOSE® Technology, utan tillsatt formaldehyd, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef på Knauf Insulation Norden.

Breeam, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är ett system för att snabbt, enkelt och tydligt ge svar på hur enskilda produkter och hela byggnader påverkar miljön. Det ger alla aktörer – från beställare och arkitekter till användare – ett verktyg att styra byggprocessen i en miljövänlig och långsiktigt hållbar riktning och även få den färdiga byggnaden miljöklassad.  I dag är Breeam det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Och globalt har 200 000 byggnader certifierats enligt systemet och en miljon byggnader är registrerade för att bli certifierade.

– Miljöfrågan blir allt viktigare och vi går gärna före i utvecklingen. Vi har påbörjat arbetet på den norska marknaden och kommer successivt att införa Breeam på de svenska och danska marknaderna, säger Kenneth Ingemarsson.
I Breeam-systemet görs en bedömning av miljöprestandan utifrån nio kriterier: Energi, vatten, transporter, material, avfall, ledning/styrning, hälsa och välbefinnande, förorening samt markanvändning och ekologi.