Nyheter

Brandsäkerhet prioriteras inte vid val av isolering
Av Nicole Dendulk den maj 21, 2019

Bara en av tio privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det visar den rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Siffrorna kommer från en rapport som branschorganisationen Swedisol beställt av Industrifakta. I rapporten framkommer att både privata och offentliga fastighetsägare ser isoleringsförmågan som viktigast. Bara tio procent av de privata fastighetsägarna prioriterar brandsäkerhet bland isoleringens egenskaper. Hos de offentliga fastighetsägarna är siffran 22 procent.

– Behovet av att minska energianvändningen är såklart viktigt, men brandsäkerheten borde vara en lika viktig fråga som isoleringsförmågan, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

Okunskap riskerar brandskyddet

Bland privata fastighetsägare anger 13 procent att priset är den viktigaste parametern. Motsvarande siffra för offentliga fastighetsägare är sju procent. Båda grupperna har relativt låg kunskapsnivå om olika isoleringsmaterials brandegenskaper.

– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet, säger Mats Björs.