Nyheter

Aktivt arbete för mänskliga rättigheter
Av Nicole Dendulk den maj 27, 2019

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. Idag är det den mest översatta texten i världen, med översättningar till över 500 språk. Deklarationen värnar om allas rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning.

Vi på Knauf Insulation arbetar aktivt med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och har förbundit oss att stötta FN:s mål för en hållbar utveckling. Det handlar om att minska ojämlikheter, förebygga orättvisor och verka för hållbara samhällen.

Hjälper på olika sätt

Vi jobbar till exempel för att ändra lagstiftningen för att lyfta människor ur energifattigdom, vilket handlar om att alla ska kunna hålla sitt hem varmt till en rimlig kostnad. Vi bidrar till att framtidssäkra byggnader som förbättrar människors välmående och hälsa. Dessutom stöttar vi människor som behöver hjälp oavsett var vi finns. Vi jobbar med syrianska och afghanska flyktingar i Slovenien, vi renoverar maoriska aktivitetsbyggnader runt om i Nya Zeeland och donerar såväl tid som pengar till välgörenhetsorganisationer runt om i världen.