Integritetspolicy

Knauf Insulation har tagit fram denna integritetspolicy för att visa att vi värnar om integritet. Följande redogör för inhämtning och spridning av uppgifter på denna webbplats, www.knaufinsulation.se

 

Ditt medgivande

När du använder denna webbplats ger du ditt samtycke till denna integritetspolicy. Du ger ditt samtycke till inhämtning, användning och avslöjande av information som du möjligen kan framlägga eller som vi kan samla enligt denna integritetspolicy. Svenska lagar och föreskrifter gäller för denna webbplats.

Inhämtning och användning av information

Knauf Insulation är ensamägare av informationen inhämtad på denna webbplats. Vi säljer inte, delar inte med oss eller hyr ut informationen till andra. Knauf Insulation samlar information från sina användare på flera olika ställen på vår webbplats som underlag för forskning och för att förbättra webbplatsen.

När du navigerar genom webbplatsen, kan viss information inhämtas passivt (dvs. utan att du aktivt lämnar ut informationen) genom olika metoder och verktyg som används för inhämtning av navigeringsdata. Denna webbplats använder cookies. En "cookie" är en liten textfil som webbplatsen skickar till din webbläsare och som underlättar webbplatsen att komma ihåg information om dig och dina preferenser.

Säkerhet

Vi vidtar passande åtgärder för att skydda dina personuppgifter när du sänder information från din dator till vår webbplats för att skydda denna information från skada, missbruk och obehörig tillgång, avslöjande, förändringar och förstörande. Kom ihåg att ingen internetsändning är 100% säker eller felfri. I synnerhet kan e-post som skickas till eller från denna plats vara oskyddade och därför ska du vara särskilt uppmärksam på vilken information du sänder till oss via e-post.

Säkerhetsåtgärder

Knauf Insulation har vidtagit säkerhetsåtgärder för att undvika skada, missbruk och förändring av informationen som finns hos oss. Dessa omfattar en brandvägg för att skydda icke-auktoriserad tillgång till våra system och en separat databas för bevaring av registreringsinformation. Även om vi vidtagit åtgärder för att erbjuda skyddad översändning av information mellan din dator och våra servrar, kan vi inte försäkra eller garantera säkerheten av information som sänds till oss över internet.

Länkar till andra webbplatser

Denna plats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte kontrollerar andra webbplatser och att vår integritetspolicy inte gäller på dessa webbplatser.
Länkar till Knauf Insulation webbplats

Alla intressenter som önskar publicera länkar till denna webbplats eller en annan webbplats ska meddela Knauf Insulation om en sådan länk i förväg.

Förändringar av integritetspolicyn

Om ändringar införs i denna integritetspolicy ska den omarbetade versionen offentliggöras på denna webbplats. Kontrollera vänligen webbplatsen, speciellt innan du lämnar ut personuppgifter.

Kontakta Knauf Insulation

Knauf Insulation välkomnar kommentarer och frågor gällande vår integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och anstränger oss i möjligaste mån för att bevara informationen säkert. Frågor gällande integritetspolicyn ska skickas till info.nordics@knaufInsulation.com.