Green Building Rating Systems

"The green building" utvecklas snabbt och intresset för bedömningsverktyg för "the green building" ökar.

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS
product sustainability
MILJÖVARUDEKLARATION (EPD)

Vi är måna om att förse marknaden med all den information den behöver för att kunna bedöma vilken påverkan våra produkter och lösningar har på miljön.

Knauf och Svanen

Vill du bygga Svanenmärkt? Våra produkter har grönt ljus för att ingå i Svanenmärkta byggen.

Ett flertal av Knauf Insulations produkter finns listade i Svanens husproduktportal, vilket betyder att de är granskade och godkända för att ingå i Svanen-märkta byggen.

Du som bygger enligt Svanens regler kan med andra ord lita på att våra produkter följer deras högt ställda leverantörskrav för hållbarhet och miljöpåverkan. Att våra produkter finns registrerade i husproduktportalen innebär inte att de är certifierade av Svanen, men däremot att de går utmärkt att använda i byggprojekt som ska Svanenmärkas.

Besök Svanens husproduktportal för att söka fram våra produkter.

Ta mig till Svanens husproduktportal

Knauf Insulation satsar på innovation och produktutveckling som syftar till att byggsektorn ska reducera sitt ekologiska fotavtryck. Läs mer om vårt engagemang för hållbarhet och miljö här.