Green Building Rating Systems

"The green building" utvecklas snabbt och intresset för bedömningsverktyg för "the green building" ökar.

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS
product sustainability
MILJÖVARUDEKLARATION (EPD)

Vi är måna om att förse marknaden med all den information den behöver för att kunna bedöma vilken påverkan våra produkter och lösningar har på miljön.

Knauf och MILJÖN

Knauf Insulation satsar på innovation och produktutveckling som syftar till att byggsektorn ska reducera sitt ekologiska fotavtryck. Läs mer om vårt engagemang för hållbarhet och miljö här.