ENERGI OCH CO2

Vår överlägset största energipåverkan kommer från tillverkningen. Men vi minskar också energipåverkan från våra kontor, våra produkttransporter och våra anställdas resande.

ENERGY AND CO2
RESOURCE USE
CIRKULÄR EKONOMI

På Knauf Insulation försöker vi hela tiden göra mer med mindre, och bättre.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi strävar efter nollnivå när det gäller olyckor på arbetsplatsen. För att uppnå detta har vi infört workshoppar om rätt agerande, månadsrapporter, ett förnyat och starkare fokus på utredning av incidenter kombinerat med ett nytt onlinesystem för registrering av orsakerna till incidenterna.

HEALTH AND SAFETY