For a better world
Noll koldioxidutsläpp

Vår stora ambition är att minimera. Upptäck hur vi minskar avtrycket från våra produkter, fabriker och kontor världen över.

Vi siktar på att kunna leverera produkter och lösningar helt utan inbäddad koldioxid. 

Vi är fast beslutna att minska det ekologiska fotavtrycket från hela organisationen, utöver inbäddad koldioxid.

Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu.

Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera.

Ta reda på hur vi sätter människor först.

Läs mer 

Ta reda på hur vi tillhandahåller en cirkulär ekonomi.

Läs mer

Ta reda på hur vi förbättrar byggnader.

Läs mer