Veolia
Cirkulär ekonomi

Vi måste åstadkomma mer, med mindre resurser. Se hur vi kommer att minska, återanvända och återvinna - och hjälpa våra kunder att göra detsamma.

Vi kommer att hitta sätt att använda resurser med minimalt avtryck på miljön

Vi kommer inte att skicka något avfall till deponi.

Vi kommer att minska miljöpåverkan från våra förpackningar.

Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu.

Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera.

Circular economy

Från Belgiska Visé styrs ett omfattande projekt kring bygget av återvinningsanläggningar. Avfall från produktion, byggnadsprojekt, renoveringar och rivningar får där nytt liv och kommer sedan att kunna användas i produktionen av mineralull. 

Ta reda på hur vi sätter människor i första rummet.

Läs mer 

Ta reda på hur vi drar ner koldioxidutsläppet till noll.

Läs mer

Ta reda på hur vi förbättrar byggnader.

Läs mer