For a Better World
For a Better World

Knauf Insulation har alltid präglats av hållbarhet. Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är designade för att säkerställa att byggnader är bra för miljön och att människors hälsa, säkerhet och välmående främjas.

Inom hela organisationen har vi sedan över ett decennium arbetat med hållbarhetens tre stöttepelare. Vi har fokuserat på att inte orsaka någon skada, dragit ner på vår energiförbrukning och utsläpp, återvunnit produktionsavfall, implementerat principer för cirkulär ekonomi och ständigt propagerat för bättre och mer hållbara byggnader.

Under det senaste decenniet har vi åstadkommit mycket och vi är stolta över hur vi har förbättrat organisationen, hjälpt våra kollegor, nätverk och kunder och minskat vår åverkan på miljön. Men hållbarhet är en process av ständiga förbättringar.

Vi behöver bygga vidare på våra framgångar. Vi måste göra mer för människor och miljön. Det är därför vi har tagit fram vår nya hållbarhetsstrategi. Vi kallar den nya strategin ”For A Better World” eftersom det bygger på vår vission att vara ledande i smarta isoleringslösningar för en bättre värld.

Höjdpunkter mellan 2010 och 2020

Energy & Related Emissions

Safety

Waste

NOx

Water Use

22.7% reduction in energy use Lost Time Accidents reduced by 56%Waste to landfill reduced by 67.3%NOx reduced by 42.7%39.8% reduction in water use
23.2% reduction in related emissions   80.7% reduction in water discharge

Vi har formulerat fyra viktiga långsiktiga mål för framtiden. Vi har gjort åtaganden för att visa hur varje mål kommer att uppnås.

Vi vet att en bättre värld kan starta på jobbet. Se hur vi ser till att vårt samhälle och våra människor utvecklas tryggt.

Put People First
Vår stora ambition är att minska. Läs om hur vi minimerar miljöpåverkan hos våra produkter, fabriker och kontor.Zero Carbon
Vi måste göra mer med hjälp av mindre. Ta reda på hur vi minskar, återanvänder och återvinner.Circular Economy
Byggnader spelar en avgörande roll i att forma en bättre värld. Läs om hur vi kommer att framtidsanpassa våra byggnader

Better Buildings

Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu. 

Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera. Du kan följa vår utveckling på de här sidorna.