ECOSE® Technology

VÅR HÅLLBARA, BIOBASERADE BINDEMEDELSTEKNIK MED BEVISAD PRESTANDA

ECOSE® Technology är vårt revolutionerande, hållbara, biobaserade bindemedel* som används i alla våra glasullsprodukter och i de flesta av våra stenullsprodukter.

Bindemedlet, som uppfanns för närmare tio år sedan, är inte bara unikt, utan även helt centralt i vår hållbarhetsstrategi.

DET NATURLIGA VALET – DE 5 FRÄMSTA FÖRDELARNA

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL:

ECOSE® Technology innehåller inga tillsatser av fenol eller formaldehyd. Naturliga råmaterial ersätter de kemikalier som används i traditionella bindemedel.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING:

Produkter som tillverkas med ECOSE® Technology är 70 procent mindre energiintensiva i jämförelse med mineralullsprodukter som tillverkas med traditionella formaldehydbaserade bindemedel, vilket ger minskad  miljöpåverkan.

BEVISAD HÅLLBARHET:

Den överlägsna styrkan i våra biobaserade bindemedel gör
produkter tillverkade med ECOSE® Technology mycket hållfasta.

OPTIMAL INOMHUSLUFT:

Produkter som tillverkas med ECOSE® Technology bygger på naturliga råmaterial och har uppnått Eurofins Indoor Air Comfort Gold-standard, vilket visar på en hög kvalitet på inomhusluften.

ENKEL HANTERING:

Känns mjukare och är enklare att hantera jämfört med våra produkter som tillverkas med kemikaliebaserade bindemedel.

* Bindemedel används i tillverkningen av glas- och stenullsprodukter för att binda samman isoleringstrådarna.

HUR KAN DU SE ATT PRODUKTEN HAR TILLVERKATS MED ECOSE® TECHNOLOGY?

Produkter som är tillverkade med ECOSE® Technology har en naturligt brun färg så att du både kan se och känna skillnaden.

ALL VÅR GLASULL OCH DE FLESTA AV VÅRA ISOLERINGSLÖSNINGAR I STENULL ÄR TILLVERKADE MED ECOSE® TECHNOLOGY.