Vägen till nära noll- och nollenergibyggnader

Myndighetsregelverken trycker på för att minska den termiska ineffektiviteten i nya europeiska byggnader. 

GETTING TO LOW - AND ZERO-ENERGY BUILDINGS
MAKING INDUSTRY EFFICIENT AND PRODUCTIVE
EN EFFEKTIV OCH PRODUKTIV INDUSTRI

Det industriella landskapet förändras snabbt och energieffektiviteten blir allt viktigare när industrin världen över söker sätt att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen utan att förlora konkurrenskraft.

FOKUS PÅ KUNSKAP

På Knauf Insulation arbetar vi för att förstå vad som händer på byggnadsnivån och varför.

FOKUS PÅ KUNSKAP