BÄTTRE BYGGNADER, BÄTTRE BRANDSÄKERHET

Genom att samarbeta med organisationer som Fire Safe Europe och en mängd byggexperter och branschpartner försöker vi uppmärksamma beslutsfattare på farliga brister och inkonsekvenser i brandskyddsbestämmelserna i Europa.

IMPROVED BUILDINGS, IMPROVED FIRE SAFETY

Knauf Insulation erbjuder ett stort antal A1- och A2-klassade brandsäkra produkter för ade flesta byggändamål, från glasull med ECOSE Technology, Supafil lösull till stenullsprodukter.

Men det räcker inte att erbjuda brandsäkra lösningar. När byggnadsmiljön förändras, nya produkter och material installeras och nya innovativa byggmetoder introduceras, inte minst till följd av de nya bestämmelserna om energieffektivitet, menar vi att det är extremt viktigt att hela byggkedjan styrs av en effektiv reglering. Och den borde bland annat innebära att brandriskerna elimineras redan på planeringsstadiet.

 

BYGGNADERS SÄKERHET EN BRÄNNANDE FRÅGA

Nybyggnationen blir allt mer innovativ och renoveringar omvandlar det befintliga byggnadsbeståndet – det är viktigt att vi inte missar den här chansen att göra våra byggnader brandsäkra.

BYGGA BARRIÄRER MOT ELDEN

Allt fler länder i Europa kräver att man använder brandavskiljande byggnadsdelar för att höja brandsäkerheten – och ännu fler länder borde följa deras exempel.