corporate sustainability
HÅLLBARHET – FÖRETAGET

2010 satte vi upp flera ambitiösa mål för 2020, bland annat att dramatiskt minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen med 20 %, minska avfallsdeponeringen till noll, minska Lost Time Accidents (olyckor med frånvaro) med 50 % samt minska vattenutsläpp med 50 %. Vi har nöjet att meddela att vi har lyckats över all förväntan.

HÅLLBARHET – VÅRA PRODUKTER

Hållbarhet hos Knauf Insulation handlar lika mycket om att hjälpa våra kunder att möta dagens utmaningar som om våra egna insatser.

product sustainability
sustainability reports
HÅLLBARHETSRAPPORT

Vår hållbarhetsrapport redovisar många av de initiativ vi har tagit för att vi ska uppnå de ambitiösa mål vi har satt upp för 2020. Där framgår också hur vi sätter hållbarhet i centrum för allt vi gör på Knauf Insulation.