KAMPANJ FÖR FÖRÄNDRING

På Knauf Insulation tror vi inte på att sitta med armarna i kors och vänta på att saker och ting ska förändra sig av sig själva. I många regioner där Knauf Insulation har verksamhet träder nya lagbestämmelser om energieffektivitet i kraft som kommer att förändra hela byggbranschen från grunden. En striktare reglering är på kommande för såväl tillverkare som byggentreprenörer, specifikatörer, arkitekter och installatörer. Samtidigt försöker myndigheterna förstå hur man ska kunna förverkliga de potentiella energibesparingarna i det befintliga byggnadsbeståndet. Som ett företag som är övertygat om behovet att spara energi inser vi vikten av att arbeta hårt för att hjälpa våra kunder och partner att stödja och förverkliga denna förändring i verkligheten.

Vi arbetar intensivt med partnerorganisationer och beslutsfattare för att säkerställa att vi får rätt regelverk för att driva på förändringen, inte minst på renoveringsmarknaden där vi inte tror att det kommer att ske några förändringar utan ett robust regelverk och ekonomiska incitament.

Och vi arbetar hårt för att se till att våra kunder får de produkter och det material de behöver för att dra nytta av befintliga och kommande regelverk. Vi är övertygade om att de företag i byggbranschen som förstår vilka förändringar som förestår i det politiska landskapet kommer att vara redo att tillgodose sina kunders föränderliga behov.

Vi är aktiva medlemmar i flera europeiska och internationella sammanslutningar och kampanjer som arbetar för ökad energieffektivitet:

Läs om våra världsomspännande kampanjinitiativ för förändring

Läs om hur energieffektiv renovering av byggnader fungerar som motor för Europas ekonomiska tillväxt

Combined