VAR FEMTE PERSON I EUROPA LIDER AV BULLER

Den effektivaste lösningen är att isolera, och Knauf Insulation erbjuder ett stort antal produkter och lösningar för effektiv ljudisolering

Solutions and services tailored to our customers' needs

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider var femte person i Europa av bullernivåer som utgör en allvarlig hälsorisk.

Situationen tenderar dessutom att bli allt värre. Den allt tätare bebyggelsen i städerna medför en ökad bullernivå som har en mycket negativ inverkan på såväl produktivitet och prestanda som på det sociala livet.

Så vad kan vi göra? Eftersom det inte alltid är möjligt att stoppa bullret vid källan är den effektivaste lösningen att isolera. Knauf Insulation erbjuder ett stort antal mycket effektiva bullerisolerande produkter och lösningar för användning i skiljeväggar, mellanväggar och golv vid nybygge, liksom för uppgradering av befintliga byggnader för att tillhandahålla bättre ljudisolering och ljudkomfort. De har dessutom mycket goda termiska egenskaper.

ACOUSTIC INSULATION REDUCING THE VOLUME ON SOUND
LJUDISOLERING SÄNKER VOLYMEN

Knauf Insulation erbjuder lösningar med glasull såväl stenull

Vår glasull är lätt, enkel att installera och ger enastående värmeisolering och förstklassiga ljudprestanda.