För prefab och hustillverkare

Supafil Frame Max
För Prefab och Hustillverkare

SUPAFIL för HUSTILLVERKARE

Supafil Timber Frame Max lösullsisolering är din ALLT-I-ETT-lösning

Se vår introduktionsfilm

SUPAFIL® MAX Frame är en obunden, glasmineralull för isolering av väggar, utfackningspartier och takkassetter för prefabricerade hus. Den är konstruerad att installeras under byggandet av elementen i en fabrik.

Den kan användas med existerande ramisoleringsutrustning eller i kombination med komponenterna i det automatiska SUPAFIL® MAX ramsystemet.

Den är lätt, erbjuder utmärkt termisk och akustisk prestanda och är tidsbesparande.

 

 

Filling plate
Big Bale