FOKUS PÅ KUNSKAP
FOKUS PÅ KUNSKAP

Ett av de svåraste problemen för att leverera en hållbar och energieffektiv byggnadsmiljö är att säkerställa att byggnaderna presterar som avsett i verkligheten och inte bara på designstadiet, särskilt som vi alla använder våra byggnader på olika sätt.

På Knauf Insulation arbetar vi för att förstå vad som händer på byggnadsnivån och varför. Vi gör följande för att revolutionera förståelsen av hur byggnader presterar:

TESTAR BYGGNADER

Efter åratals intensiva studier av allt från utvärdering och installation till noggrann övervakning och dataanalys ligger vi nu i den absoluta forskningsfronten när det gäller isolering och byggnaders energieffektivitet. Vi arbetar med ledande universitet och institut för byggfysik för att öka vår kunskap om hur byggnader fungerar. Bland annat genomför vi tester av värmeförluster på hela byggnader.

ARBETAR FÖR STANDARDER

Vi arbetar för ändamålsenliga standarder för byggnadsprestanda, inklusive brandsäkerhet. I samarbete med brandsäkerhets- och byggexperter samt med våra branschkollegor i Fire Safe Europe skapar vi en bättre förståelse av hur ändrade regler för byggnaders energieffektivitet påverkar brandsäkerheten, och hur olika länder i Europa agerar i denna fråga.

BYGGER ETT NÄTVERK AV EXPERTER

Vi arbetar med ledande byggforskare, arkitekter, politiskt ansvariga och hela byggkedjan för att ta reda på hur vi ska kunna leverera byggnader som presterar som avsett. Vi arbetar för att ta fram nya isoleringslösningar och för att definiera de regleringsverktyg som krävs för att leverera sådana lösningar i praktiken.

Klicka på länken nedan och läs om hur Knauf Insulation försöker hjälpa byggkedjan att få ut mesta möjliga av den besparingspotential som isolering erbjuder.

SPARA ENERGI I PRAKTIKEN, INTE BARA I TEORIN

Vi samarbetar med forskare och byggexperter för att granska vilken effekt isolering har på energieffektiviteten i renoverade bostäder.