Dataskyddsregler

Dataskyddsregler

Vi på Knauf Insulation AB (Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt reglerna i Allmänna dataskyddsförordningen. På den här webbplatsen inhämtar vi personuppgifter endast i den grad som är tekniskt nödvändig. Vi kommer aldrig under några omständigheter att sälja eller vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part i andra syften. 
Nedanstående ger en översikt av hur vi säkerställer skyddet för dina personuppgifter, vilka typer av uppgifter som inhämtas och för vilka syften.

Behandling av användningsdata

Följande allmänna tekniska information registreras automatiskt när du använder vår webbplats: typ av webbläsare, operativsystem som används, din internetleverantörs domännamn och liknande information. Allt detta är information som inte kan användas för att identifiera dig som individ. Du kan när som helst neka oss att inhämta och lagra dessa uppgifter, med bindande verkan för framtiden.

Behandling av personuppgifter

Det kan hända att du tillfrågas om personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, på ett kontaktformulär på vår webbplats. Denna datainsamling styrs av särskilda regler och kan endast göras med ditt föregående samtycke. I det här sammanhanget använder vi dina uppgifter endast för att svara på dina frågor och kommentarer. Uppgifterna överförs inte någon annanstans. Du kan när som helst skriftligen dra tillbaka ditt samtycke, med framtida bindande verkan för oss. Kontakta oss                                                                                                                                

Plugin-filer för sociala medier

Facebook

Våra webbplatser utnyttjar en delningsfunktion (”plugin”) för det sociala nätverket Facebook.com som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, USA (”Facebook”). Plugin-filerna har en Facebook-logotyp.

Till en början är dessa plugin-filer inaktiverade när du besöker våra webbplatser. De aktiveras först när du klickar på plugin-knappen. Då upprättas en länk till Facebook och vi registrerar ditt samtycke till att dina data överförs till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook då koppla ditt besök på vår webbplats till ditt FB-konto. Om du klickar på respektive knapp skickas motsvarande information via din webbläsare direkt till Facebook och behandlas där.

Mer information om datainhämtningens omfång och syfte, hur uppgifterna behandlas och används av Facebook, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet, finns i Facebooks dataskyddspolicy [länk].

Om du inte vill att Facebook ska kunna inhämta data om dig via vår webbplats måste du logga ut ur Facebook innan du besöker webbplatsen.

YouTube

Vår webbplats utnyttjar videoplattformen YouTube som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.

När du besöker en sida på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube av den integrerade YouTube-spelaren som möjliggör teknisk överföring av video- eller ljudfilen.  Uppgifter överförs till YouTube när en anslutning upprättas.

Mer information om datainhämtningens omfång och syfte, hur uppgifterna behandlas och används av YouTube, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet, finns i YouTubes dataskyddspolicy [länk].

XING

Vi vill också informera om hur XING behandlar personuppgifter i samband med XING-delningsknappen.

Den här webbplatsen utnyttjar den s.k. XING-delningsknappen. När du besöker webbplatsen ansluter din webbläsare kortvarigt till servrar hos XING AG (”XING”), som tillhandahåller XING-delningsknappens funktioner (däribland besöksräknaren). XING sparar inga personuppgifter om dig när du besöker den här webbplatsen. XING lagrar inte IP-adresser. XING-delningsknappen använder inte cookies för att logga din användning av webbplatsen. Aktuell dataskyddsinformation gällande XING-delningsknappen och annan tillhörande information finns på:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Utskickshanteraren MailChimp

Nyhetsbrevet skickas ut med hjälp av MailChimp, en utskicksplattform som drivs av den amerikanska tjänsteleverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-postadresserna till mottagarna av vårt nyhetsbrev lagras på MailChimps servrar i USA, tillsammans med andra uppgifter om mottagarna som beskrivs inom ramen för denna information. MailChimp använder uppgifterna för att skicka och analysera nyhetsbrev för vår räkning. Enligt MailChimp kan uppgifterna också användas för att optimera eller förbättra deras egna tjänster, t.ex. teknisk optimering av hur nyhetsbrevet skickas och presenteras, eller i ekonomiska syften för att fastställa vilka länder mottagarna finns i. MailChimp använder inte information om våra nyhetsbrevmottagare för att kontakta dem personligen och vidarebefordrar inte informationen till tredje part.

Vi litar på MailChimps tillförlitlighet, IT och datasäkerhet. MailChimp är certifierat enligt avtalet Privacy Shield mellan USA och EU, och måste därmed följa EU:s krav på dataskydd. Vi har dessutom ingått ett avtal om databehandling med MailChimp, där MailChimp åtar sig att skydda våra användares uppgifter, behandla uppgifterna endast enligt dataskyddsreglerna för vår räkning, och inte vidarebefordra dem till någon tredje part. Läs mer i MailChimps dataskyddspolicy.

Google Analytics 

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics utnyttjar s.k. cookies – textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (och din IP-adress) skickas från cookie-filen till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat på webbplatsen förkortas dock IP-adressen först av Google inom EU:s medlemsstater och i andra stater som täcks av EES-avtalet.

Det är bara i undantagsfall som fullständiga IP-adresser överförs till och lagras på en Google-server i USA. Google använder denna information för webbplatsinnehavarens räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning till webbplatsoperatörer. IP-adressen som överförs av din webbläsare när Google Analytics används kopplas inte till några andra uppgifter som Google har.

Neka Google Analytics

Du kan vägra att acceptera cookies genom att göra inställningar i din webbläsare, men tänk på att du då kanske inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen. Du kan också hindra att Google inhämtar och behandlar data om din webbplatsanvändning (och din iP-adress) från cookie-filen genom att ladda ner och installera följande plugin för webbläsare: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Mer information om detta finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (Allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill informera om att denna webbplats använder Google Analytics med koden ”_anonymizeIp()" som ger anonym inhämtning av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps i syfte att visa en anläggningskarta. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att automatiskt genererade data och data du själv anger får samlas in, behandlas och användas av Google, dess ombud och tredjepartsleverantörer.

Läs mer i användningsvillkoren för Google Maps. Mer information finns hos dataskyddscentret för google.de:  Dataskyddsregler.

Knauf Insulations nyhetsbrev

Du kan beställa vårt nyhetsbrev på vår webbplats. De personuppgifter du uppger i samband med det behandlas av oss endast i detta syfte. Knauf Insulations nyhetsbrev innehåller information om [xy]. Knauf använder så kallat dubbelt aktivt val för beställningen. Ett e-postmeddelande skickas till den adress du uppgett med en uppmaning att bekräfta ditt samtycke. Uppgifterna överförs inte någon annanstans. Du får inte vårt nyhetsbrev förrän du har lämnat samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, med framtida bindande effekt för oss, genom att skriva till Knauf Insulation AB på adressen Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg eller e-postadressen till [[email protected]] nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka uppgifter som finns sparade om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med datalagringen.

Du har också rätt att begära korrigering eller borttagning av personuppgifter om dig som vi har inhämtat och som är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella. Vi ser alltid till att dina uppgifter behandlas endast inom den behörighet vi har enligt grundläggande dataskyddsregler. Dina personuppgifter raderas om du drar tillbaka ditt samtycke, om behandling av personuppgifterna inte längre krävs för att uppfylla det ursprungliga syftet, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Kontakta oss på info.nordics@knaufinsulation.com eller använd kontaktformuläret om du vill begära att vi ska sluta använda och/eller radera dina personuppgifter, så gör vi det. Uppgifter som är absolut nödvändiga för orderhantering eller för handelssyften kan dock inte raderas. Tänk på att om du drar tillbaka ditt samtycke, kan vi inte längre erbjuda anpassade tjänster som bygger på kunddata.

Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, eller få dem överförda till en tredje part.

Om du anser att vi har brutit mot gällande dataskyddsregler kan du kontakta oss på info.nordics@knaufinsulation.com. Annars har du rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten.

Till skydd för din integritet och säkerhet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi lämnar ut uppgifter via brev eller utför korrigering eller borttagning.

Kontaktadress

Organisationen som ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med denna webbplats är Knauf Insulation AB, Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi svarar gärna på alla frågor du kan ha om behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor som inte besvaras i denna dataskyddsdeklaration, eller om du vill ha fördjupad information gällande någon specifik punkt, är du välkommen att när som helst kontakta vårt uppgiftsskyddsombud:

Knauf Insulation AB
Att: Uppgiftsskyddsombud

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg

[email protected]