BIM objekt

BIM
BIM OBJEKTS

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering av exempelvis en viss byggnadskontruktion