Vägg

Glasullsskivor och rullar

ECOBATT glasullsskivor och ECOBLANKET glasullsrullar är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har robust karaktär, har högsta brandklass A1 (ej brännbara) och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig perfekt för en rad olika värme- och akustiska applikationer.

Knauf Insulations isolering kan användas i så gott som alla väggar. Nya byggregler och normer kräver effektiv isolering. Detta kan uppnås antingen genom bättre isoleringsförmåga eller tjockare isoleringslager. Vid val av isolering bör faktorer som installationsvänlighet, hållbarhet, prestanda och kostnad vägas in. Knauf Insulations isolering ger även skydd mot brand och ljud men framförallt termisk förmåga. Knauf Insulations isolering är applicerbar i de flesta väggkonstruktioner.

Supafil lösull

Ny teknik samt dokumenterat bra resultat har gjort lösull till ett tryggt och intressant alternativ till traditionell isolering. Med Supafil Loft och Frame kan hela byggnaden isoleras effektivt, både öppna vindar och slutna kontruktioner. Det spar tid och pengar i byggnadsprocessen – och ger en långsiktig energisnål isolering.